TURÅRET 2013 – AVSLUTNING OG PREMIEUTDELING

TURÅRET 2013 – AVSLUTNING OG PREMIEUTDELING

DSCN4648

Onsdag, 6. november var det fellesmøte mellom Turkameratene Nittedal Turlag og Nittedal Orientering i Rådhuskantina.   Det var oppsummering av friluftsåret og premieutdeling for Nittedalsturene, Skautur’n og Juniorskautur’n.

Martin Veastad fra Turkameratene Nittedal Turlag ledet møtet.  Han orienterte om hvordan det nye turlaget organiserte virksomheten ved å fordele arbeidet i ulike prosjekter.

Når det gjelder turmålposter, vil det bli et fremtidig samarbeid mellom Turkameratene Nittedal Turlag og Nittedal Orientering.  Det vil også bli et felles opplegg for å lære bruk av kart og kompass.

På møtet ble det orientert om planene for fellesturer og andre friluftsarrangementer i 2014.  Mer om dette kan du lese om på det nye nettstedet til Turkameratene Nittedal Turlag, www.dntoslo.no/nittedal, som ganske  snart vil være operativt.

Nettstedet som du er på nå, nittedalsturene.no, vil fortsette som spesialsider for turmålposter.  Kart og beskrivelser for turmålene vil du fortsatt finne her, dessuten statistikk og oversikt over besøk.

På slutten av møtet ble det premieutdeling for Nittedalsturene.  Det ble premie til fem som hadde besøkt de fleste turmålene i løpet av vinteren og til de ti som hadde klart alle 40 turmål i løpet av sommeren.

I følge statistikken var disse tre på alle 40 turmål i løpet av vinteren:

Eva Stav , Kjetil Kristiansen og Ketil Larsen.   Børge Schistad og Milla Stav Nilsen fikk også premie for henholdsvis 28 og 22 turmål.

I løpet av sommersesongen klarte disse ti turgåerne å besøke alle 40 turmål:

Jarle Karlstad, Børge Schistad, Kari Seem, Per Gunnar Jevne, Morten Humlekjær, Milla Stav Nilsen, Øivind Bartvik, Steinar Nilsen, Einar Skåre og Eva Stav.
Uttrekkspremien gikk til Gunn Merete Stein.

Det er stengt for kommentarer.