Samarbeid om tilrettelegging for friluftsliv

Turkameratene ble høsten 2010 forespurt om de hadde synspunkter på tilrettelegging for friluftsliv, i forbindelse med at Nittedal kommune jobbet med hovedrullering av KDP Idrett og Fysisk aktivitet. Vi fikk med oss representanter fra DNT, Skiforeningen, Nittedal Idrettsråd, Speider’n og Nittedalsjoggen i en arbeidsgruppe som lagde et innspill som ble presentert for alle komitéene i kommunestyret 14. februar 2011. Innspillene er nå innarbeidet i KDP Idrett og Friluftsliv.

Nyere forskning peker på friluftsliv som den viktigste kilde til folkehelse. Les mer om dette, innspillet vårt, våre begrunnelser og forslag til tiltak:

Utvidet samarbeid med Nittedal kommune

Friluftsorganisasjonene som sto bak innspill til kommunedelplan for idrett og friluftsliv, samt Nittedal Røde Kors hjelpekorps, har inngått samarbeidsavtale med Nittedal kommune. Friluftsorganisasjonene i Nittedal (FRINI) jobber for å bedre rammebetingelsene for friluftsliv. Les mer

Det er stengt for kommentarer.