prepare("SELECT *, t.longitude as lng, t.latitude as lat FROM vt_turmaal t WHERE t.turm_id=? "); $rp = $dbh->execute($sth, $id); $tm = $rp->fetchRow(); $beskrivelse = str_replace("\r\n\r\n",'', $tm["beskrivelse"]); $bilde_pos = $tm["bilde_pos"]; $antall_turer = $dbh->getOne("select count(*) as antall from vt_tur where turm_id=$id"); $antall_delt = $dbh->getOne("select count(distinct deltager_id) as antall from vt_tur where turm_id=$id"); $kart_gif = $imagedir."/images/turmaal/turkart-".strtoupper($tm["kortnavn"]).".png"; $kart_140_gif = $imagedir."/images/turmaal/turkart-".strtoupper($tm["kortnavn"])."-100.png"; $kart_pdf = $imagedir."/images/turmaal/turkart-".strtoupper($tm["kortnavn"]).".pdf"; $kart_vis_gif = $kart_gif; if (file_exists($rootdir.$kart_140_gif)) $kart_vis_gif = $kart_140_gif; ?>

Last ned brosjyre
Last ned kart (PDF)

Denne posten er ikke lenger tilgjengelig.


Poeng
Kortnavn
Antall besøk


0 && $tm["lat"]>0) {?>
Se &long=&zoom=14"> p FINN kart.