prepare("SELECT * FROM vt_arr WHERE arr_id=?"); $rp = $dbh->execute($sth, $id); $tm = $rp->fetchRow(); $ds = ""; if ($r[dato]!='0000-00-00' && substr($r[dato],0,4)<2020 && substr($r[dato],0,4)>2009) { $ds="$tm[dato]"; setlocale(LC_TIME, 'no_NO'); $ds = strftime("%d. %b %Y",strtotime($tm[dato])); } if ($r[starttid]!='') { $ds.=" $r[starttid]"; } if ($ds!='') { echo "($ds)"; } $tekst = str_replace("\r\n\r\n",'', $tm["tekst"]); global $imagedir; global $rootdir; $pdf1 = "/images/pdf/".$tm["pdf"]."1.pdf"; $jpg1 = "/images/pdf/".$tm["pdf"]."1.jpg"; $pdf2 = "/images/pdf/".$tm["pdf"]."2.pdf"; $jpg2 = "/images/pdf/".$tm["pdf"]."2.jpg"; function show_article($pdf, $t) { global $rootdir, $imagedir; if (file_exists($rootdir.$pdf)) { echo "
 • $t
 • "; } } ?>

  Nøkkelord:
  Hva?


  Sted:
  Merket fra:
  Arrangør:
  Vanskelighetsgrad:
  Bevegelseshemmede:
  Trilleturer: